//SHADES OF BLUE//SHADES OF BLUE
"It`s not you, I just need more space."
Moja jutra, moja inspiracija i moje vrijeme koje imam za sebe.
Kao što kaže sama ilustracija,..nije do tebe, ali ponekad trebam  malo
vremena za sebe,...nahranim se, opustim, razgovaram, preispitujem i
ponovo se vraćam tamo gdje sam potrebna.

Nema razlike, tako je i sa najmlađima,...i oni itekako trebaju
prostora za sebe, učite ih, nemoj te ih zatrpavati obvezama,
neka nauče biti sami sa sobom i svojim mislima.

love
anita

Floating Social Buttons 
Widgets